senaste nytt
Vad gör symf
medlemskap
akassan
Platsannonser
Arbetsmiljör
avtal och tariffer
Blanketter
frilans
frilanskatalog
Förbundsstyrelsen
försakring
instrumentbors
kontakt
ledare
links
Logga in
Vi påverkar din framtid
Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, bildades 1984 av och för yrkesverksamma musiker och sångare.
Medlemmar i SYMF arbetar i huvudsak i symfoniorkestrar, på operahus, länsteater- och länsmusikavdelningar samt musikteatrar och privatteatrar. Detta har givit en unik styrka i arbetet med att förbättra löner och arbetsvillkor för medlemmarna. SYMF är ett TCO-förbund och är partipolitiskt obundet.
Alla förtroendeposter inom förbundet innehas av professionella musiker och sångare vilket ger en samlad branschkunskap som torde vara unik.

Vi vet vad vi talar om
Ingen kan bättre förstå och driva frågor som rör musiker och sångare än vi själva. Därför är det självklart för oss att som förtroendevalda representanter för våra kollegor alltjämt vara yrkesverksamma på de områden där de arbetar.
Vi vet att våra medlemmar ställs inför höga krav på konstnärlig kvalitet. Vi vet också under vilka mycket speciella omständigheter de alltid förväntas prestera sitt yttersta. Det är vår uppgift att se till att de får lön för den mödan.

Vi har en effektiv organisation
SYMF har idag drygt 1800 medlemmar varav ca 300 frilansare. Förbundet är organiserat i lokalavdelningar med lokala avdelningsstyrelser. Frilansande medlemmar är anslutna till förbundets frilansavdelning, SYMF FRILANS.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som hålls varje år och där finns alla avdelningar representerade. Varje fast arbetsplats med SYMF-medlemmar har en avdelning, på vissa finns flera tex där det finns både orkester och kör.
Sveriges Yrkesmusikerförbund är idag drivande när det gäller såväl arbets- som upphovsrätt på musikområdet. Vi finns representerade inom organisationer som SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation), KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsorganisation) och FIM (Internationella musikerfederationen) samt NMU (Nordisk musikerunion). SYMF är även anslutet till förhandlings och samverkansrådet PTK.
SYMF strävar efter ett brett samarbete med övriga fackförbund på kulturområdet. Vi anser nämligen att yrkesutövare måste samarbeta för att nå såväl kollektiva som individuella framgångar gentemot arbetsgivare och beslutsfattare.


Vi är en stark motpart
Ständiga diskussioner förs vid sidan av centrala förhandlingar när det gäller t.ex arbetsrätt, upphovsrätt, löner och pensioner. SYMF kan även träffa avtal med fristående arbetsgivare.
Centrala motparter på arbetsgivarsidan är Svensk Scenkonst (SvS) samt IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

Var med och påverka din framtid
Om vi ska kunna påverka våra medlemmars situation måste vi påverka våra folkvalda beslutsfattare innan beslut fattas i frågor som rör oss kulturarbetare.
SYMF arbetar ständigt med att påverka, övertyga och övertala politiker och andra makthavare på kulturområdet för att öka förståelsen inför och medvetenheten om att professionella musiker och sångare är oumbärliga bärare av det kulturarv vi alla är satta att förvalta.

Vad vill du att ditt förbund ska göra för dig?

topp