senaste nytt
Vad gör symf
medlemskap
akassan
Platsannonser
Arbetsmiljör
avtal och tariffer
Blanketter
frilans
frilanskatalog
Förbundsstyrelsen
försakring
instrumentbors
kontakt
ledare
links
Logga in
Trs


banner


Verksamhetsområde:
SYMF, är en facklig organisation för musiker, korister och repetitörer verksamma vid orkester-, teater- och musikteaterföretag, samt vid regional musikverksamhet (Länsmusiken).
SYMF:s drygt 1 800 medlemmar återfinns i huvudsak inom verksamhet som kan hänföras till vad man brukar kalla den västerländska konstmusiken.

SYMF tecknar kollektivavtal med Svensk Scenkonst avseende löner och allmänna anställningsvillkor inom ovanstående områden. SYMF bevakar alltså Dina intressen och hjälper Dig vid eventuella tvister om löner m.m. Förbundet har även en arbetsmiljödel dit Du kan vända dig i frågor rörande arbetsplatsens såväl fysiska som psykosociala miljö.

Medlemskrav:
Du har svensk eller utländsk musikhögskoleutbildning, alternativt väl dokumenterad musikererfarenhet som kan bedömas likvärdig med sådan.

Du är verksam som fast eller fri yrkesutövare inom vårt verksamhetsområde. Undantagen från detta krav är Du som genomgår utbildning, t.ex. vid musikhögskola, för sådant framtida arbete.

Du som går på musikgymnasium och musikhögskoleförberedande utbildning kan få tillgång till hemsidan, instrumentförsäkringen och få tidningen Symfoni. Detta är helt gratis och kallas Symf intro. Du får inte tillgång till rådgivning och andra förmåner i denna medlemsform.

Inträdesansökan:
Du som inte har tillsvidareanställning måste till inträdesansökan bifoga kopia på aktuellt anställningskontrakt el. motsvarande.

Du som studerar bifogar intyg från skolan (obs: enbart antagningsbesked eller kopia på terminsräkning räcker ej).

Inträdesansökan till SYMF görs på en speciell blankett, som Du beställer från oss, eller via blanketter (PDF).
Telefon: 08-69 30 333
Fax: 08-40 60 555

Medlemsavgift:
Symf har differentierade medlemsavgifter läs mer här!

Den som är föräldraledig eller långtidssjukskriven kan få rabatt med 20 procent, rabatten är tänkt att motsvara Försäkringskassans nivåer.
För föräldralediga gäller sänkningen från första dagen av föräldraledigheten, för den som är sjukskriven efter 90 dagars sjukskrivning. För att få den sänkta avgiften krävs ett intyg från försäkringskassan. Kontakta medlemsregistret@symf.se

FÖRMÅNER

Arbetar du både som musiklärare och musiker?
Genom vårt dubbelanslutningsavtal med lärarförbundet kan Du ha medlemskap i både SYMF och Lärarförbundet, men Du betalar bara medlemsavgift till ett av förbunden. Du ska tillhöra det förbund som förhandlar för det område där Du har din huvudsakliga anställning. För att få denna förmån måste Du vara musiker inom vårt verksamhetsområde.
Vid medlemskap i Lärarförbundet ange att du vill vara dubbelansluten till SYMF.

Försäkringar
SYMF har avtal om medlemsförsäkringar, dessa hittar du här

Medlemsrabatter via TCO
Symf är ett TCO-förbund och som medlem får du tillgång till de medlemsrabatter som TCO förhandlar fram. Dessutom får du fårmånliga priser på Riva del Sole Resort & Spa, Detta eftersom TCO och LO äger anläggningarna.
SAMI:
Som medlem i SYMF blir Du berättigad till medlemskap i SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).

Medlemslån:/Bolån
Du kan låna pengar till goda villkor i Swedbank eller Nordea och därtill få gratis ekonomisk rådgivning.
Gå till deras sidor och gör en egen lånekalkyl:
www.swedbank.se
www.nordea.se
Avtal med SEB om Bo-lån och Medlemslån

Tidning:
Du får vår förbundstidning "Symfoni" med bl.a. platsannonser från orkestrar och institutioner både i Sverige och övriga Norden.

topp